Liên hệ với chúng tôi

Quyền sở hữu


Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Chế tạo công nghiệp (RIM.,JSC)


Giấy Chứng nhận đăng kí kinh doanh: 0700243284

Đăng ký lần đầu: 09/10/2006, thay đổi lần thứ 2: 21/05/2015

Cấp tại: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Hà Nam

Văn phòng:

  • Miền Bắc: Lô đất D10-10 cụm sản xuất làng nghề tập trung Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội
  • Miền Nam: 8/5 đường 17A, Phường Vĩnh Phú – Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Số điện thoại: (024) 3552 8655